Testa dina 4 av9

4. Dagens Valutaproblem

Arsha november 27, 2021

För att verkligen förstå vilken roll bitcoin spelar för vår framtid kartläggs de utmaningar vi står inför idag.

  • Hur mycket pengar trycker centralbankerna och varför?
  • Varför ser vi inte högre inflation i samhället?
  • Vad är köpkraft för något?
  • Är guld eller centralbanksvalutor bättre pengar?

Notera:
Inflationssiffrorna som används i videon vad gäller rådande valutor i världen förändras ständigt och kan vara felaktiga vid det tillfälle du tar del av innehållet.