₿= Säker Global  Framtiden Växande

Bitcoin

Bitcoin (BTC) är pengar, en sparteknologi och ett protokoll för värdeöverföring för en modern tid i en digital värld som är öppen för vem som helst i världen att använda sig av utan att behöva få tillåtelse från någon annan.

Bitcoin besitter alla karaktärsdrag som en bra form av pengar behöver. Framförallt har bitcoin optimerats till att tillfredsställa det mest önskvärda karaktärsdraget – begränsad i mängd.

Det kommer totalt finnas 21 000 000 BTC där varje enhet är delbar i upp till 8 decimaler.

1 BTC = 100 000 000 sats.

Detta är en fast, bestämd mängd, som inte kommer förändras.

 

El Salvador - första bitcoinlandet

El Salvador är ett litet land men valde att göra bitcoin till lagligt betalningsmedel den 7e september 2021.

Tack vare detta kommer invånarna kunna spara in sammanlagt ca 4 miljarder kronor per år då de slipper använda tjänster som Western Union, MoneyGram och liknande tjänster för att skicka hem pengar från utlandet.

Bitcoin-mining (utvinning)

Vad är det?

Mining är en energikrävande process som är essentiell för Bitcoins Säkerhet. Datorer runt om i världen utför en kalkyleringskostsam process för att tävla om vem som ska få addera transaktionerna som gjorts de senaste minuterna till transaktionshistoriken. Den dator som vinner tävlingen får idag ta del av 6,25 bitcoin, vilket lockar många att delta.

Anledningen till att denna process är essentiell för bitcoins Säkerhet är att det kostar att få lov att addera transaktioner till transaktionshistoriken i form av elektricitet, hårdvara och underhåll. Det är ohyggligt kostsamt att försöka fuska eller spamma nätverket, samtidigt som det är billigt att verifiera om arbetet gjorts på rätt sätt och neka falska transaktioner. Detta minskar således risken dramatiskt för falska transaktioner.

Vår tids ekonomiska räddning

Aldrig tidigare har vi haft en valuta som är tillförlitligt begränsad i sitt antal. Människor runt om i världen lider till följd av att deras livs besparingar urholkas ad-hoc av centralbankerna i landet.

Nu finns det ett alternativ som inte kan censureras.

Lär dig om bitcoin som Sparteknologi.

Vi lämnar inga frågor obesvarade.

Hantera dina Bitcoin säkert

Vi utbildar dig digitalt.

Är det försent att hoppa på tåget?

Absolut Inte

Priset går upp och priset går ner men kunskap är förevigt. Det är aldrig försent att ta del av den kunskap bitcoin erbjuder för att närmare förstå pengars funktion i ett civiliserat samhälle. De som tar del av BitcoinGuiden förstår att bitcoin är i ett väldigt tidigt stadie av sin ultimata potential. Det gäller att ha tålamod och se bitcoin som ett långsiktigt sparande.