Innehåll:

Här utforskas anledningen bakom att något väljs som pengar och vilken funktion det fyller i ett civiliserat samhälle.

 • Hur uppstår pengar i ett samhälle?
 • Vad är ekonomisk energi?
 • Vilka karaktärsdrag är utmärkande för en bra form av pengar?

En genomgång av två historiska exempel inspirerat av boken The Bitcoin Standard för att belysa skillnaden mellan hållbara och ohållbara pengar.

 • Vilka karaktärsdrag är utmärkande för hållbara pengar?
 • Hur kan pengar misslyckas med behålla sitt värde över tid?
 • Vad är revalvering & devalvering?

Här utforskas den svenska kronans historia och vägen till att världen lämnade guldet för gott.

 • Vad är fiat för något?
 • Hur gick vi från en guldstandard till centralbankspengar?

För att verkligen förstå vilken roll bitcoin spelar för vår framtid kartläggs de utmaningar vi står inför idag.

 • Hur mycket pengar trycker centralbankerna och varför?
 • Varför ser vi inte högre inflation i samhället?
 • Vad är köpkraft för något?
 • Är guld eller centralbanksvalutor bättre pengar?

Bitcoin och dess karaktärsdrag introduceras och jämförs med centralbanksvalutor.

 • Vilka problem löser bitcoin?
 • Vilka karaktärsdrag är utmärkande för bitcoin?
 • Vad är en blockkedja?
 • Hur lämpad är bitcoin att konkurrera mot centralbanksvalutor?
 • Hur funkar det att skicka och ta emot bitcoin?
 • Vad är säljbarhet och vad har det med bitcoin att göra?

En genomgång av termer som hjälper oss att förstå fler styrkor som bitcoin bär. Sedan analyseras bitcoin enligt dagens definition av pengar.

 • Lindyeffekten
 • Anti-Fragil
 • Spelteori
 • Bitcoin som betalningsmedel, värdebevarare och beräkningsenhet.
 • Bitcoins värde i förhållande till andra tillgångar.

Du får kunskap om var man köper bitcoin och vad man ska tänka på när man väljer alternativ. I instuderingsmaterialet hittar du sedan fördjupad vägledning vad gäller plånbokshantering och övrig info.

 • Certifikat
 • Riktiga bitcoin
 • Fördelar & Nackdelar

Här analyseras de vanligaste invändningarna mot bitcoin samt tre möjliga hot mot bitcoins överlevnad.

 • Det finns en risk att bitcoin ersätts av en konkurrent.
 • Bitcoin är för dyrt och långsamt för att vara ett betalningsmedel.
 • Bitcoin slösar energi och är miljöfarligt.
 • Bitcoin används huvudsakligen i kriminella syften.
 • Bitcoin kan göras olaglig att använda.
 • Hur bitcoin kan misslyckas som pengar.

En genomgång av de vanligaste fallgroparna och tips på hur dessa kan undvikas.

 • Regel #1 Låt aldrig någon annan köpa bitcoin med dina pengar.
 • Regel #2 Ge aldrig ut dina lösenord eller annan känslig info.
 • Regel #3 Ingen kommer erbjuda dig gratis bitcoin!
 • Regel #4 Använd Google Authenticator.
 • Regel #5 Undvik räntegivande produkter för tillfället.

Bidra till din nära eller käras kunskapsbank och förändra deras liv till det bättre.