Testa dina 2 av9

2. Historiska Misslyckanden & Lärdomar

Arsha november 27, 2021

En genomgång av två historiska exempel inspirerat av boken The Bitcoin Standard för att belysa skillnaden mellan hållbara och ohållbara pengar.

  • Vilka karaktärsdrag är utmärkande för hållbara pengar?
  • Hur kan pengar misslyckas med behålla sitt värde över tid?
  • Vad är revalvering & devalvering?

Notera:
I resten av denna guide använder vi ordet sällsynthet för att beskriva bitcoin.
Ordet knapphet är en annan, ofta mer använd, nationalekonomisk term som beskriver att någonting är begränsad i mängd och du kan stöta på ordet i andra sammanhang.

Det kan vara bra att ha i minnet framöver att ordet sällsynt och knapp är synonymer i vårt syfte.