Allmänna vilkor

Allmänna Vilkor

Orden “Fysisk tjänst” avser de tjänster där bitcoinskolan.se kommer i personligt möte med kunden eller då kunden använder sig av Bitcoinskolans produkter på hemsidan.

Leveransvillkor

Vid betald Guide “Guider” ska Kunden ha tillgång till inloggning på hemsidan.
Vid köp av fysisk tjänst ansvarar Bitcoinskolan.se för att leverera vid det datum som köparen och säljaren kommit överens om. Om Bitcoinskolan.se inte kan fullfölja tjänsten har Kunden rätt till pengarna tillbaka om en betalning har skett i ett tidigare skede och Kunden inte väljer att boka om.

Betalningsvillkor

Kunden debiteras innan påbörjat utbildningstillfälle med angivet fast pris.
Vid köp av fysisk tjänst ansvarar Kunden för att vara betalningsskyldig 15 dagar efter att tjänsten har genomförts.
Betalningar kan ske genom Swish.
Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift på 40,00 kr. Även en dröjsmålsränta om 15,00 % plus referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Returpolicy

Vid köp av fysisk tjänst har Kunden rätt att ställa in tjänsten minst 24h innan planerad träff. Om Kunden misslyckas med att ställa in under angiven tidsperiod har Bitcoinskola rätt till att debitera Kunden med 40% av tjänstens värde. Kunden är i detta fall betalningsskyldig enligt “Betalningsvillkor”.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till webbplatsen är Bitcoinskolan.se. En privatperson som är besökare eller Kund har rätt till att begära information om de personuppgifter som tillhör dem och behandlas av Bitcoinskolan.se, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till bitcoinskolan via info@bitcoinskolan.se. Denna begäran ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad. Förfrågan märks med “Personuppgifter”.
Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontkatuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan används. Personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egna dataskyddsinformation.

Ansvarsfriskrivning

Bitcoinskolan.se tar inte ansvar över individers beslut till följd av tillhandahållande av information genom kurser eller fysisk tjänst. Investeringar som påstås vara till följd av tillhandahållande av information genom bitcoinskolan.se sker på Kundens egen risk.