Boktips

The Bitcoin Standard av Saifedean Ammous

The Bitcoin Standard behandlar bitcoin som sparteknologi för en modern tid. De första kapitlen rör monetär historia och hjälper läsaren att bygga upp en förståelse kring varför bitcoin är en värdefull teknologi ur ett ekonomihistoriskt perspektiv. Det görs tydligt att Saifedean Ammous förespråkar den österrikiska ekonomiskolans sätt att beskriva världen. Han introducerar begreppet tidspreferens för bitcoinvärlden som är en term ofta använd inom österrikisk ekonomi för att beskriva mänskligt handlande. Ammous tacklar ämnet med en ocensurerad attityd och ett tydligt språk för att nå fram med sitt budskap.

Layered Money av Nik Bhatia

Nik Bhatia är ekonomiprofessor på University of Southern California Marshall School of Business där han lär ut praktisk finans inom räntebärande värdepapperstillgångar. I boken Layered Money förklarar Nik Bhatia uppbyggnaden och mekaniken bakom vårt finansiella system både under en historisk och modern tid. En poäng boken gör är att många ofta jämför hastigheten och kostnaden av att använda Venmo med att göra transaktioner på bitcoins blockkedja. Han menar att denna jämförelse är absurd eftersom Venmo är en 4:e-lagerslösning ovanpå centralbankssystemet och bitcoins blockkedja är ett förstalager-system.

Mastering Bitcoin av Andreas Antonopoulos

Denna bok täcker i princip allt som rör det tekniska och praktiska användandet av bitcoin på ett sätt som är mottaglig för de flesta även utan fördjupad teknisk bakgrund. Den innehåller mycket information och eftersom den finns tillgänglig under en kostnadsfri licens på engelska, som är öppen för allmänheten, är det värt att spara ned den för att läsa in sig på de aspekter av bitcoin man har frågetecken kring. Klicka här för att komma till boken.

Programming Bitcoin av Jimmy Song

Jimmy Song har bidragit till open-source projekt för bitcoin sedan 2013 och har skrivit ett antal böcker om detta. I Programming Bitcoin går Jimmy Song genom steg för steg hur man med hjälp av Python 3 programmerar bitcoin från grunden. Denna bok är något för dig om du vill arbeta praktiskt med materialet som Song går genom då han har bakat in övningar löpande i texten.

The Blocksize War av Jonathan Bier

Denna bok är till för dig som är intresserad av bitcoins historia. Blocksize-krigen är en viktig del av bitcoins historia som på ytan handlade om en tvist kring vilken storlek varje block i bitcoins blockkedja skulle ha. Denna debatt kulminerade i en mycket djupare fråga – vem kontrollerar egentligen bitcoin? Jonathan Bier går igenom denna period utifrån ett förstahandsperspektiv då han deltog aktivt i många sammanhang både fysiskt och digitalt och beskriver i detalj om karaktärerna som var involverade, deras motiv och tillvägagångssätt.

21 Lessons av @dergigi

Denna lilla bok är en lättläst och inbjudande introduktion till lärdomar som bitcoin erbjuder. Dergigi är en anonym dataingenjör från Österrike som är väldigt aktiv på twitter och har bidragit till en djupare förståelse av bitcoin med bland annat sina artiklar ”Bitcoin Is Time”  och ”Bitcoin Is An Idea” som kan hittas här. Dergigi berättar att 21 Lessons inte försöker svara på vad bitcoin är utan försöker istället svara på frågan:
– ”Vad har jag lärt mig av bitcoin?”